GressliGodt -
storfe- og kjøttdeig

Storfe- og kjøttdeig-andel

Vi tilbyr 2 alternativer: Storfe og kjøttdeig.

Vi oppfordrer de som har anledning til å bli med på pakking og fordeling når det er tid for det til høsten.

  • Storfe: en andel med ca. 10 kg storfekjøtt koster 2900 kr. Kasse med steiker, biffer, kraftbein og kjøttdeig.
  • Kjøttdeig av storfe: ca 5 kg kjøttdeig av storfe koster 800 kr.

Om GressliGodt

Gården ligger på Høye i Marnardal, mellom Øyslebø og Nodeland og drives av Birte Usland og Oddgeir Steinberg. De driver med melkeproduksjon, og har ca 40 melkekuer, og har løsdriftsfjøs og melkerobot. Det produseres over 300 000 liter om året. Om sommeren er dyra ute så mye som mulig. De har vært matprodusenter siden 1996, og har hele tiden hatt fokus på å utvikle seg, og å bli bedre på det de gjør. Det er en prosess som aldri tar slutt. Noe har de lykkes bra med, noe må det jobbes mer med. De har 4 -5 dobla produksjonen mens de har holdt på.

Nå tilsier ressursgrunnlaget, jordene og naturen, at det er praktisk umulig å fortsette i den retninga. Da er det spennende å se på andre muligheter. Parallelt med den produksjonen de allerede har, ønsker de nå å utvikle produkter rett fra gården. Produsert på mest mulig gras, etter økologiske prinsipper. I første omgang tilbyr de frittgående gris, kalv og storfe.

Les mer om GressliGodt her.