Velkommen til Mandalen Andelslandbruk

Bli med og dyrk din egen mat i et sosialt og hyggelig fellesskap. Det kreves ingen forkunnskap eller utstyr for å bli med. Et andelslandbruk er et fellesskap der vi samarbeider om en del av de praktiske oppgavene. Det er for å redusere kostnader, bygge sosialt fellesskap og få kunnskap og en opplevelse av hva det er å produsere mat. Vi ønsker oss flere andelsbønder, så ta gjerne kontakt med oss hvis du er nysgjerrig på hva dette går ut på.

Velg mellom ulike andeler

Som andelsbonde og medlem av Mandalen Andelslag kan du velge mellom 4 forskjellige andeler innen grønnsaker, honning, storfe-og svinekjøtt og lamme- og sauekjøtt. Som medlem kan man velge å kjøpe hvor mange andeler av grønt, honning og/eller kjøtt som man selv ønsker. En andel kjøpes for ett år om gangen, og kan endres fra år til år etter behov. Ved innmelding betaler du kr 400 som en engangssum. Da er du medlem for livet i Mandalen andelslandbruk! Og du kan kjøpe så mange eller så få andeler du ønsker.

Mjåland Gård

Grønnsaker

Økologiske grønnsaker for 1 persons forbruk i vekstsesongen, fra juni til oktober. Grønnsakene må andelseier høste selv, eller de kan mot tillegg leveres ukentlig på drop-punkt i Mandal, Søgne eller Kristiansand

Dugan Gård - Ulfs Birøkt

Honning

En andel med 3-4 kg honning fra Ulf Meistad på Dugan Gård. Det varierer mye fra år til år hvor mye honning biene greier å produsere, men 1,8 kg honning er garantert uansett resultat.

GressliGodt

Storfe- og svinekjøtt

GressliGodt leverer kvalitetskjøtt du ikke får alle andre steder. Frittgående griser og kalvekjøtt fra dyr foret opp på melk og gras. Storfekjøtt fra dyr som har gått ute hele sommeren. 

Smedsland Gård

Lamme- og sauekjøtt

Gården Smedsland ligger øverst i Audnedal og har lang historie med økologisk drift. Det er Georg og Lise Smedsland som driver gården og de leverer økologisk sau og lam fra sommerbeite i Åseral.