Smedsland Gård - Lamme- og sauekjøtt

Lamme- og sauekjøttandel

Økologisk sau og lam fra sommerbeite i Åseral. Normal slaktevekt på lam fra Smedsland ligger mellom 17 og 20 kilo. Og for sau varierer det mellom 25 og 35 kg.

Vi tilbyr 3 ulike alternativer innenfor lamme- og sauekjøttandeler; lam, sau og kjøttdeig. Du kan selvfølgelig velge flere forskjellige andeler om du vil.

Vi oppfordrer de som har anledning til å bli med på pakking og fordeling når det er tid for det til høsten.

  • Sauekjøtt: En halv sau, økologisk, ferdig partert. Oppgjør kommer i etterkant ut fra antall kg kjøtt. 110 kr.per kg.
  • Lammekjøtt: Et halvt lam, økologisk, ferdig partert. Oppgjør kommer i etterkant ut fra antall kg kjøtt. 174 kr.per kg.
  • Kjøttdeig av sau og lam, 4 kg kjøttdeig fra økologisk sau og lam koster 632 kr.

Faktura blir sendt etter at slaktet er veid og mottatt.

Om Smedsland Gård

Gården Smedsland ligger på Sveindal, øverst i Audnedal, og har lang historie med økologisk drift. Mandalen Andelslag tilbyr smakfullt lamme- og sauekjøtt herfra.

Det er Georg og Lise Smedsland som driver gården. De har rundt 60 vinterfôra sauer og noe potet og grønnsaker. Hele gården er drevet økologisk siden 1997.

Om sommeren går sauene på fjellbeite i Åseral. De buføres da omtrent 7 timer fra Røyseland og inn til området sørvest for vannet Stekil. Her beiter sau og lam fram til sankinga som starter sist i august.

Nortura har stipulert produsentpriser opp 5 kroner kiloen første halvår 2022. Men det er stor usikkerhet. Det kan bli stor prisøkning om vi skal få kostnadsdekning og løfte landbruksinntekta gjennom auka priser. Det vet vi ikkje ennå.  Men de kan vi ta i 2023.