Velkommen til Mandalen Andelslandbruk

Bli med og dyrk din egen mat i et sosialt og hyggelig fellesskap.

Det kreves ingen forkunnskap eller utstyr for å bli med.

Et andelslandbruk er et fellesskap der vi samarbeider om en del av de praktiske oppgavene.

Vi bygger sosialt fellesskap   og lærer om å produsere mat.

Vi ønsker oss flere andelsbønder, så ta gjerne kontakt med oss hvis du er nysgjerrig på hva dette går ut på.

Velg mellom ulike andeler

Som andelsbonde og medlem kan du kjøpe  andeler med egg, grønnsaker,
jordbær, honning, storfe- og svinekjøtt og lamme- og sauekjøtt.  En andel kjøpes for ett år om gangen,
og kan endres fra år til år etter behov. Ved innmelding betaler du kr 400
som en engangssum. Da er du medlem for livet. ønsker.

Mjåland Gård

Grønnsaker

Økologiske grønnsaker for 1 persons forbruk i vekstsesongen, fra juni til oktober. Grønnsakene må andelseier høste selv, eller de kan mot tillegg leveres ukentlig på drop-punkt i Mandal, Søgne eller Kristiansand

Dugan Gård - Ulf Arnes Birøkt

Honning

En andel med 3-4 kg honning fra Ulf Meistad på Dugan Gård. Det varierer mye fra år til år hvor mye honning biene greier å produsere, men 1,8 kg honning er garantert uansett resultat.

GressliGodt

Storfe- og svinekjøtt

GressliGodt leverer kvalitetskjøtt du ikke får alle andre steder. Frittgående griser og kalvekjøtt fra dyr foret opp på melk og gras. Storfekjøtt fra dyr som har gått ute hele sommeren. 

Smedsland Gård

Lamme- og sauekjøtt

Gården Smedsland ligger øverst i Audnedal og har lang historie med økologisk drift. Det er Georg og Lise Smedsland som driver gården og de leverer økologisk sau og lam fra sommerbeite i Åseral.

Kvenvollen Gård

Egg

Kvennvollen gård ligger på Bruskelandsheia, mellom Laudal og Bjelland, på 330 moh. Her bor Bjørn Anders og Merete med fire barn.