GressliGodt

Mandalen Andelslandbruk samarbeider med GressliGodt gård og innehaver Birthe Usland. Herfra kan vi kjøpe andeler på kjøtt- storfe og/eller svin.

GressliGodt ønsker å levere kvalitetskjøtt du ikke får alle andre steder. Frittgående griser. Kalvekjøtt fra dyr foret opp på melk og gras. Storfekjøtt fra dyr som har gått ute hele sommeren. Drømmen er å utvikle et større utvalg med tid og stunder.

GressliGodt er lokalisert på Høye i Marnardal. Produktene blir utviklet i et naturlig samspill med melkeproduksjonen på gården. Solid fagkunnskap, eksisterende bygninger og maskiner skal utfordres og mikses med nye ideer.
Det legges vekt på god dyrevelferd og klimasmart matproduksjon. Målet er å utvikle gode smaker og kvaliteter med basis i disse verdiene.

 

Les mer om GressliGodt her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk