Mjåland Gård

Mandalen Andelslandbruk leier et jorde på Mjåland Gård, og nyter godt av innehaver Brit Mjålands ekspertise.

Mjåland Gård, som ligger ved bredden av Mandalselva i Laudal, Marnardal, har vært i familiens eie siden 1600-tallet.

Dagens allsidige drift startet i 2002 og baserer seg på økologisk fôrproduksjon, dyrehold knyttet opp mot ”Inn på tunet”.

Når det gjelder utvikling av gårdsprodukter har fokus dreid i retning av økologisk jordbruk. Nye idéer er til utprøving, men per dags dato har gården hovedfokus på jordbærproduksjon og stauder.

Les mer om Mjåland gård her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk