Andel av svin på økologisk fôr

Svin

Blir det nok bestillinger, har vi gjerne noen griser som får økologisk fôr. De vil koste 2800,- for en andel. Da er de ferdig oppdelt, surret og pakket fra slakteriet. 4 stk deler på en gris, og alle andeler får da et representativt utvalg når dyret deles. Grisene vokser i litt forskjellig hastighet, men planen er å slakte når de er på 80 – 85 kg. Dvs at en andel blir på ca 21 kg.

Grisene er ca 90 dager hos GressligGodt, og avhengig av hvor fort de vokser, planlegges det for at kjøttet skal være leveringsklart slutten av oktober/ begynnelsen av november.

Frilandgris som får konvensjonelt kraftfôr er noe rimeligere pga ulik pris på fõr. Ellers like betingelser som for økologisk fôret gris.

Inkl. i prisen er tilbud om å være med den dagen grisene slippes på beite og åpen gård i August.

Bestilles her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk