Ung okse av Telemarksfe

Telemarksfeet er, med sine flotte hvite tegninger på hode og rygg, kalt verdens vakreste ku, og er en av 4 gamle ku-rasene i Norge. Det er bare drøyt 300 reinrasa mordyr igjen. De melker mindre og produserer mindre kjøtt en moderne kuraser, men de er viktige genressurser og kulturbærere. Og de produserer fantastisk godt kjøtt. Vi er heldige og har en slik ku i fjøset hos oss, og den kom med en flott oksekalv i høst. Den planlegger vi å la gå ute på beite i skog og eng fra mai til slakting i slutten av oktober. Da blir dette et sjeldent og veldig flott produkt.

Den vil være nesten et år gammel ved slakting og vi antar den vil veie rundt 150 kg ferdig slaktet. Den deles i 4 parter, slik som beskrevet under kalv. En part vil koste 9 300 kr og være leveringsklart i ca 1 nov.

Bestilles her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk