Høstemelding uke 31


Astrid Gissinger (som flere av oss har møtt på grønnsakskurs m.m.) fra landbruksrådgivninga kommer til Mjåland idag. Hun skal ta en kikk i åkeren og i tunnelen, og særlig vurdere hva som feiler squashen i år. Som flere kanskje har merka, er ikke våre planter heilt i slag. Rapport kommer i neste høstemelding.

Ellers er vi godt fornøyd med hvordan det vokser og gror! Husk at når du kan ta grønnsaker som ikke er utvokst enda, så skal høstinga fungere som ei tynning. Det vil si at det skal være bedre plass til de som står igjen. Ta derfor to-tre planter her og der, og ikke fjern alle på et sted.

Torsdag kan friste med ei stor dose nedbør i følge Yr.no. Ellers ser onsdag og helga ut til å bli de tørreste dagene.

Husk noe å høste i og gjerne en kniv. Nedenfor er hva du kan høste per andel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk