Vår i bigården

Så er vi i gang med en ny sesong. Et år hvor vinteren tilsynelatende ingen ende ville ta. Knapt var våren her før den gikk over i høysommer. De aller fleste bifolkene klarte overvintringen bra. Noen få gjorde det ikke, det er slik det pleier å være. Som regel skyldes det manglende eller dårlig dronning. I så fall tar de ikke ned vinterfòret, og da går det som det må gå.

I månedsskiftet april/mai ble 12 kuber flyttet til Mjåland. Der vil de bli stående til neste flyttedag, en gang rundt 20 juli hvor ferden går til Flystveit hvor røsslyngen blomstrer rikt.

Det heter at mai kulde gir bondens lader fulde. Det tror jeg nesten at en kan si om mai varme også. De har så langt samlet mer honning enn normalt. Nå er det slik at mye honning stimulerer dronningas egglegging. Så det kan godt være at det meste blir brukt opptil produksjon av mange nye bier. Men det kommer svært godt med når bringebærene blomstrer. Da er det om å gjøre å ha så mange bier som mulig i jobb. Bringebær er den nest viktigste bieplanten etter røsslyng.

Nå på denne tida skjer det mye, en masse nye bier kryper ut til livet og det kan fort bli trangt om plassen. Hvis jeg ikke er der da og setter på en ny kasse, så kan de finne på og dele seg og bli to. Og vips, så er halve bifolket og hele honningutbyttet tapt for dette året.

 Hilsen Ulf Meistad, birøkter i Mandalen andelslandbruk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk