Blir det lynghonning?

Det store samtaleemnet hos birøktere på Sørlandet i august er tilstanden til røsslyngen og hva det kommer inn av honning. Og dette året har vært spesielt.

Først den kalde og seine våren. Deretter den supervarme og supertørre sommeren. Og det har preget røsslyngplanten i den grad at den ser ut til å være helt tørket bort. Om de brune feltene betyr at planten er død, se det vet jeg ikke, eller om de kan spire fra røttene. En trøst er at naturen fornyer seg, det kan bare ta noen år.

Fornyelse ved brann

Det er ikke så mange generasjoner siden lyngheiene ble brent år om annet. Når lyngen ble for gammel, ble den vedete og hadde mindre næringsverdi som beite. Så en dag tidlig på våren mens det ennå var god fukt i bakken, tok de fram fyrstikkene og lot det stå til. Gammel lyng, småbjørk og einer gikk opp i røyk og ble til sot og aske. Siden dette ble gjort mens bakken var fuktig, ble ikke røttene skadet og nye spirer kom allerede samme år. På Skjernøya har de tatt opp igjen denne tradisjonen, til glede for sauene som går der.

For noen dager siden var jeg i bigården oppe på Flystveit. Litt for å se på utviklingen, men mest for å fôre avleggerne. Det er slik at når det ikke kommer inn nektar, reduserer dronninga egglegginga betydelig. De setter ikke i gang en betydelig yngelproduksjon, hvis det kan skorte på mattilgangen. Så derfor fikk de en klump med melismasse for å etterligne et godt trekk. For det er nå de lages, de biene som skal overvintre. Melismassen jeg la på spiser de fortløpende og lagrer den ikke sammen med honningen.

Interessert i honning-andel? Les mer om Ulfs birøkt for Mandalen andelslandbruk

Det ser ikke ut til det er stort mer å hente for biene, kanskje nok til å dekke det daglige brød. Jeg vil likevel la de stå der ennå noen uker til. Utover mot høsten blir det stadig færre bier i kubene, noe som forenkler transporten hjem til overvintringsplassene.

Til honning-andelseiere

Og til slutt, sommerhonningen er klar. Jeg antydet tidligere at resultatet kunne bli som i fjor, 5 bokser på 450 gr. på hver andel. Og det ble det. Hva utbyttet blir av lynghonning, er  altså for tidlig å si. Det er også mulig å bytte ut noen av boksene med lynghonning fra i fjor eller flytende sommerhonning. I så fall trenger jeg å vite det noen dager før du henter den. Det tryggeste er å ringe før du kommer, så du er sikker på at jeg er hjemme. Lynghonningen bør være klar i oktober en gang.

Hilsen Ulf Arne Meistad, birøkter for Mandalen andelslandbruk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk