Intens egglegging

Det er blitt varmere i været, den daglige nattekulden har sluppet taket og bjørkeskogen er grønnere enn hva den var for noen uker siden. Også i bikubene ser en at vi går mot en ny sommer. Dronninga har begynt å legge egg.

Tekst og foto: Ulf Meistad, vår andels-birøkter

Helt tidlig i sesongen legger dronninga bare noen få egg på ei enkelt tavle midt i bie-klasen. Etter hvert blir det mange over flere tavler. På det mest produktive kan ei ung og vital dronning legge opp til 2000 egg for dag. Nærmest sin egen kroppsvekt i egg. Det er nærmest utrolig, men så gjør den heller ikke annet, i tillegg til å spise til enhver tid. Rundt omkring seg har hun et hoff som til enhver tid mater henne med næringsrik kost. 21 dager etter egget er lagt, kryper det ut ei ny bie, klar for innsats for samfunnet.

Årets farge

IMG_0024Tidlig på våren er det så få bier i kuben, i alle fall i de nye kubene fra i fjor, at det er mulig å se de umerkede dronningene. For at det skal være lettere å finne dem igjen ved en senere anledning, setter vi en liten dråpe med lakk på ryggskjoldet. I fjor var den rød og årets farge er grønn. På denne måten er det mulig å finne dronning blant mylderet av bier og i tillegg ser en hvilken årgang den er av. Legg merke til den lange bakkroppen, hvor eggstokkene tar opp det meste av plassen.

Tid for å bygge på huset

Etter hvert begynner antall bier å bli merkbart større og plassbehovet øker. Først blir noen pakkvegger erstattet med utbygde tavler. Og når de også er tatt i bruk, er det tid for å lage mer plass i kuben. En ekstra kasse settes da oppå den opprinnelige kuben. Dette kalles den første skattekassen.

Hos meg består den første skattekassen av:

  • noen ikke utbygde tavler, altså rammer med kun pregede voksplater,
  • noen utbygde tavler fra lageret,
  • ei helt tom ramme og en liten beholder med tørr farin (sukker).

Dette med sukkeret er for å sikre at biene ikke skal sulte i trangere tider. Og i tillegg stimulerer det også noe til økt egglegging. I så måte er det mer effektivt med flytende sukker, men er en uheldig med tilgangen, kan det flytende sukkeret bli lagret sammen med honningen og det gir da en forfalskning av denne. Tørr farin blir aldri lagret i tavlene.

Verdifulle trær

Noen av kubene har allerede nå så mange bier at de har fått den første kassen. Og i denne kassen kan det være at et sterkt bifolk får litt honning til overs etter at bier og yngel har fått sitt. Da tar jeg en smak av honningen! Den eneste nektarkilden for denne aller første honningen var fram til for et par uker siden selje.

På min gård er alle seljetrær fredet.

Selja er for biene et verdifullt tre som har en enormt antall blomster per kvadratmeter. Og blomstene gir både pollen og nektar. Seljehonningen er svært lys og aromatisk. Og nå er den flotte guleløvetanna kommet i grøfter og enger. En fiende for mange, og gull verd for birøkteren.

Profesjonelle bestøvere

Som birøkter kan det være greit å ha flere bein å stå på. Da leier en ut sterke bifolk til bær- og fruktprodusenter som vil ha størst mulig avling. De sier at uten bier som kan pollinere, er det nærmest umulig å få et brukbart overskudd. Ville bier er på denne tiden av året fortsatt så få, at om det bare er to dager med flyvær på de ukene blomstringen varer, rekker de ikke å fly innom alle blomstene. Biene er noen tusen ganger flere og har dermed større arbeidskapasitet. Bildet helt øverst viser kuben som står inne i en dyrkings-tunnel for frukttrær. Biene som skal på jobb har derved kort arbeidsvei.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk