Vil du lære mer om bienes liv og velorganiserte samfunn, så bli andelsbirøkter! Vær med og ta vare på biene og få din andel av honningutbyttet.