Lammekjøtt og sauekjøtt 2021

Nå er sauene jagd til fjells i beiteområdet i Åseral. Det blir ca 200 dyr på utmarksbeitet fram til høsten, og 40-50 dyr på heimebeite. Men du kan gjerne bestille årets andeler av økologisk saue- og lammekjøtt nå.

Georg Smedsland forteller at sauene hentes ned igjen i september, fra beite i Åseral til heimgarden på Smedsland.

Til medlemmer i Mandalen andelslandbruk tilbyr Georg andeler som består av et halvt dyr, enten sau eller lam. Han tilbyr også kjøttdeig av sau.

Lemminga starter i midten av april og varer omtrent en måned. Ei hektisk tid for Georg Smedsland som også jobber i Norsk landbruksrådgivning.
Lemminga starter i midten av april og varer omtrent en måned. Ei hektisk tid for Georg Smedsland som også jobber i Norsk landbruksrådgivning.

Du bestiller på KJØP ANDEL-sida vår. 

Siste frist for å bestille i 2021 er søndag 19. september

Oppgjøret blir ut fra antall kilo per halve slakt og skjer derfor i etterkant. Størrelsen varierer fra år til år, men vi anslår at totalpris vil ville omkring kr 1100 for sau og kr 1400 på lam. Anslagsvis! Den endelige fasiten for beitesesongen får vi ikke før vi har tallene fra slakteriet.

Priser:

  • Et halvt økologisk lam, partert: kr 168 per kg
  • En halv økologisk sau, partert: kr 105 per kg
  • 4 kg kjøttdeig av sau: kr 600

Vi forventer at kjøttet kommer fra slakteriet i uke 40. Da må andelseierne hente det på Mjåland gård.

Smedsland er en av de gardene på Agder og i Norge med lengst tradisjoner for økologisk drift. For noen år tilbake tok Georg over gården fra sine foreldre Eli og Arne Georg Smedsland.

Buføring våren 2020, Sauer og lam på vei til beite i Åseral.
Buføring våren 2020, Sauer og lam på vei til beite i Åseral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk