Bli med på årsmøte 2022 i Mandalen andelslandbruk

Bli med på årsmøte i Mandalen andelslandbruk torsdag 18. januar klokka 19.

På grunn av corona blir årsmøtet i Mandalen Andelslandbruk på Teams

Klikk her for å delta i møtet (via Teams)

 

Hei, og velkommen til årsmøte for Mandalen andelslandbruk!

Fint om alle har av mikrofonen så lenge de ikke skal prate. Ha gjerne kamera på, så vi kan se hverandre.

Bruk funksjonen med «hånda i været», dersom du ønsker ordet. Vi bruker også samme funksjon ved avstemning.

Dersom du vil gi beskjeder til møte-administrator, bruk gjerne chatte-funksjonen i møtet.

For god oversikt over hvem som deltar på årsmøtet, er det fint at deltakere ikke hopper ut og inn av møtet unødvendig.

Godt årsmøte!

Hilsen Liv Birkeland, møte-administrator

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning og regnskap.
Styrets forslag til:
Årsmelding: Årsmelding 2021 Mandalen andelslandbruk
Regnskap: MAL Regnskap 2021 og Revisjonsberetning 2021 Mandalen andelslandbruk
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar framlagte årsberetning/årsmelding og regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Planer, budsjett og andelsbeløp.
Styret legger fram forslag for 2021.
Budsjett MAL 2021
6. Anvendelse av årsoverskudd.
Forslag til vedtak:
7. Valg av styreleder.
Valgkomiteen legger fram innstilling.
8. Valg av styremedlemmer.
Valgkomiteen legger fram innstilling.

9. Valg av valgkomite bestående av minst 2 andelshavere.
Valgkomiteen legger fram innstilling.
10. Valg av revisor.
Valgkomiteen legger fram innstilling.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mjåland Gård, Mjålandsveien 777, 4520 Marnardal

999 77 666, post@mjalandgard.no

© 2024 Created with Royal Elementor Addons, By Eplebekk