Om Oss

Vi i Mandalen Andelslandbruk samarbeider med fem lokale bønder og produsenter:

Brit Mjåland på Mjåland Gård dyrker grønnsaker.

Ulf Arne Meistad tilbyr honning.

Storfe og gris kommer fra Birte Uslands GressliGodt 

George Smedsland leverer lam og sau.

Så kan du bestille økologiske egg fra Merete Riekeles Kvennollen.

Andelslandbruk er et fellesskap der vi samarbeider om en del av de praktiske oppgavene.

Det er for å redusere kostnader, bygge sosialt fellesskap og få konkret kunnskap og en opplevelse av hva det er å produsere mat.

Det koster 400 kr i engangskostnad å være medlem.

En andel kjøpes for ett år om gangen.

Medlemmer og publikum er velkomne til å besøke oss på Mjåland Gård.

Ring gjerne Brit Mjåland på 906 60 209 på forhånd.

Medlemmer av andelslaget med grønnsakandel kan komme til gården når de vil.