Flere andelslandbruk erfarer at mange andelshavere trenger opplæring i hvordan høste grønnsaker på riktig måte, for å unngå svinn og ødelagte grønnsaker. Andelslandbruksprosjektet i regi av Oikos har derfor valgt å støtte produksjonen av 12 korte «høstehjelpsfilmer» som viser hvordan noen av de vanligste grønnsakssortene høstes. Det er Marlene og Miranda Rom Rysstad som står […]